Hebrew U. Link

services
 


שירותים ומידע כללי

שירותים
הרשות למחשוב עוסקת בכל נושא הטלפונים באוניברסיטה העברית: מכירת טלפונים, התקנות והעתקות קווי טלפון, שירותים מיוחדים דוגמת תא קולי, שינוי שם המנוי ותחזוקה שוטפת.


שירותים פטורים מתשלום
: שינוי שם, שינוי רמת השירות, שינוי בתיכנות ועוד.

שירותים בתשלום (הסכומים הנקובים במחירון כוללים מע"מ)


הערות

מחיר

סוג השירות

240 ₪

טלפון אלחוטי פנסוניק KX-TG6811

בסיס+ 2 שלוחות נוספות

444 ₪

טלפון אלחוטי פנסוניק KX-TG6713

178 ₪

מכשיר טלפון דגם T-27

נדרשת נקודת תקשורת ונקודת חשמל

265 ₪

מכשיר טלפון IP מסוג YEALINK דגם T19P

נדרשת נקודת תקשורת ונקודת חשמל

580 ₪

מכשיר טלפון IP מסוג YEALINK דגם T28P

נדרשת נקודת תקשורת ונקודת חשמל

500 ₪

מכשיר טלפון IP מסוג YEALINK דגם T41P

נדרשת נקודת תקשורת ונקודת חשמל

860 ₪

מכשיר טלפון IP מסוג YEALINK דגם T46G

נדרשת נקודת תקשורת ונקודת חשמל

770 ₪

מכשיר טלפון IP מסוג SNOM דגם 720

מחודש

652 ₪

מכשיר טלפון דגם אופק


90 ₪

העתקת קו פנימי


130 ₪

התקנת קו פנימי

 

 


מוקד הטלפוניה
מוקד הטלפוניה מטפל ברכישת ציוד ותיקון תקלות בקווים פנימיים.
הזמנת השירותים נעשית באמצעות טופס הזמנה אותו ניתן לשלוח למספר פקס:
6584075 או לכתובת דוא"ל: telephony@savion.huji.ac.il

לבירורים נוספים –
6584777 או 6584006. בין השעות 8:00 ו 15:00.

לטיפול בקווים ישירים בלבד ניתן לפנות לתמר ארבלי-ניסן בטלפון: 6584217 בין השעות 9:00 ו 13:00.

 

שירותים חסומים
144, מברק, מספרי טלמסר (...1212) הם דוגמא לשירותים חסומים מתוך הטלפוניה של האוניברסיטה. חסימות נוספות ניתנות להסרה ללא תשלום, דוגמת (לדוגמא: חיוג עירוני, בין עירוני וחיוג לחו"ל).  
חיוג למספרים עם קידומת 1-800 1-700 אפשרי בתוספת קידומת מקומית (02 בירושלים, 08 ברחובות).


 

מרכזיה
המרכזיה של האוניברסיטה העברית פועלת בין השעות 8:00 ו 16:00
המרכזיה מספקת מידע על מספרי טלפון פנים אוניברסיטאים בלבד
. לבירור מספרי טלפון חוץ אוניברסיטאים פנו לאתר של בזק: http://www.144.bezek.com


 

זיהוי האוניברסיטה בחיוג יוצא
האוניברסיטה מקושרת למספר ספקי טלפוניה וכתוצאה מכך זיהוי מספרכם בעת חיוג החוצה יכול להיות שונה בהתאם ליעד השיחה. המספר הרשמי היחידי שלכם הינו מספר הבזק, ואילו שאר המספרים הינם "מספרים זמניים" אשר מאפשרים למקבל השיחה לחזור אליכם; אין לפרסם מספרים אלו היות והם יכולים להשתנות מדי פעם.

מספרי בזק הרשמיים של האוניברסיטה
:
  • אדמונד ספרא: 02-6584000 ÷ 02-6586999, 02-5494xxx. האחרון הינו טווח חדש ומתאים לו מיספור פנימי 94xxx

  • הר הצופים: 02-5880000 ÷ 02-5883999 (פרט לטווחים אשר מפורטים בהמשך).

  • עין כרם: 02-6757000 ÷ 02-6758999

  • הפקולטה לחקלאות ברחובות: 08-9489xxx

  • בית ספר לוטרינריה בבית דגן: 03-96885xx (מיספור פנימי 805xx).

  • המעבדה הימית באילת: 08-63601xx
מספרים זמניים בעת חיוג החוצה לכל יעד:
השיחה תצא בד"כ דרך סלקום (קווי) והזיהוי יהיה 073-388xxxx כאשר 8xxxx הינו מספר השלוחה.
Last updated: 28/11/2016