FSClient - מדריך שימוש
יומן שיחות

 

 • בחלונית השמאלית מופיע יומן השיחות. ליד כל שיחה יש עיגול לידה אשר צבעו משתנה בהתאם למצב השיחה:

  • שחור: שיחה שחויגה או נענתה (כיוון החץ מצביע האם זו שיחה יוצאת או נכנסת).

  • אדום: שיחה שלא נענתה.

  • כחול: שיחה מצלצלת.

  • ירוק: שיחה נוכחית.

  • צהוב: שיחה בהמתנה.

 


הוצאת שיחה

 

 • יש להקיש את מספר הטלפון בחלון העליון וללחוץ Enter. משלוח DTMF נעשה ע"י הקשת המספר באותו חלון.

 


השהית שיחה

 

 • יש להקיש על HOLD. כדי לחזור אליה יש להקיש פעמיים על השיחה (אשר צבועה בצהוב) ביומן השיחות.

 


קבלת שיחה

 

 • בעת קבלת שיחה יקפוץ חלון. יש להקיש על Answer.

 


דחיית שיחה נכנסת

 

 • בעת קבלת שיחה יקפוץ חלון. יש להקיש על End.

 


העברת שיחה עיוורת (ללא התיעצות)

 

 • יש להקיש XFER, ואת מספר היעד בחלון שנפתח.

 


העברת שיחה עם התיעצות

 

 • יש לפעול לפי "שיחת ועידה" ובסיום להתנתק ממנה.

 


שיחת ועידה

 

 • ההליך כאן קצת מורכב ויש לעקוב אחריו בקפדנות. השלבים לשני המשתתפים הראשונים שונים מעט מהמשתתפים הנוספים:
  • שיחה ראשונה: יש לייצר/לקבל כרגיל.
  • יש להקיש עם מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference. לאחר מכן יש ללחוץ על END כדי לנתק. המשתמש נשאר מחובר לועידה.
  • יש לחייג לנמען החדש.

  • לאחר שענה יש להקיש עם מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference.

  • לכל משתתף נוסף:
   • להתנתק מהועידה ע"י END.

   • לחייג לחדש.

   • לצרף אותו ואותנו חזרה לועידה ע"י הקשת מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference.
  • כדי להנתק מהועידה ולהשאיר את שאר המשתתפים בה יש להקיש END.
  • כדי לסיים את הועידה ולנתק את כולם יש להקיש עם מקש ימני על כפתור הועידה ולבחור End conference.
  • במידה וצבע הועידה צהוב אזי היא פעילה אבל אנחנו לא מקושרים אליה.

 


לא להפריע (DND)

 

 • הקשה על כפתור זה תגרום לכל השיחות הנכנסות לקבל "תפוס". הקשה נוספת משחררת את הטלפון.

 

Last updated: 08/04/2013