FSClient: מידע כללי ומדריך התקנה


מידע כללי

FSClient היא תוכנת VoIP
(Voice over IP - הטכנולוגיה המאפשרת העברה מהירה של קול ותמונה דרך רשת האינטרנט) המאפשרת שימוש בטלפון דרך האינטרנט במקום דרך תשתית הטלפוניה הרגילה. דב זה יכול להיות שימושי כאשר רשת הטלפוניה הרגילה איננה זמינה.

הורדת התוכנה


מדריך התקנה


שלב

 

 • לחצו על Next

 


שלב

 

 • תיבת הסימון ליד I accept the terms in the License Agreement צריכה להיות מסומנת.

 • לחצו על Next

 


שלב

 

 • בחרו תיקיית התקנה.

 • לחצו על Next

שלב

 

 • לחצו על Install

שלב
 • לחצו על Finish

שלב
 • במקרה וחלון זה יופיע, לחצו על Allow access.

שלב

 • בסיום ההתקנה, הפעילו את FSClient.

שלב
 • תחת Accounts לחצו על Add.

שלב
 • בלשונית Default, הזינו את הפרטים הבאים:
  • Account Enabled: תיבת הסימון צריכה להיות מסומנת.

  • Name: מספר טלפון פנימי

  • Server: אחד מהבאים (לפי הקמפוס)
   • bx-es.huji.ac.il: קמפוס אדמונד ספרא

   • pbx-ms.huji.ac.il: קמפוס הר הצופים

   • pbx-ek.huji.ac.il: קמפוס עין כרם

   • pbx-agri.huji.ac.il: קמפוס רחובות

  • Username: מספר טלפון פנימי

  • Password: הססמא של הטלפון.

  • Caller ID Name: מספר טלפון פנימי

  • Caller ID Number: מספר טלפון פנימי

  • Account Enabled: תיבת הסימון צריכה להיות מסומנת.


 • לחצו על Save.

שלב
 • במידה ולאחר ההתקנה התוכנה אינה עולה וזורקת חלון שגיאה, אזי היא לא זיהתה אמצעי שמע. יש לחבר אוזניות לחיבור המתאים או לחבר התקן USB.
Last updated: 18/04/2013