Hebrew U. Link

Services


english סביון > ממשק האינטרנט

Internet

סביון – ממשק האינטרנט

mail.savion.huji.ac.il

 

 כניסה לממשק

 • הזינו את שם המשתמש והסיסמא במקום המתאים

 • ליחצו Log On

 

 

 

 

 

 

הערה: במידה וחיבור האינטרנט שלכם איטי או שאתם נעזרים בדפדפן שאיננו Internet Explorer יש להשתמש בממשק האינטרנט הקל. הסבר נוסף

upחזרה לתפריט
 

 

 

שינוי סיסמה

 • ליחצו על אפשרויות


 • בתפריט בחרו שינוי הסיסמה שלך


 • סיסמא נוכחית – הקלידו את הסיסמא הנוכחית

 • סיסמא חדשה – בחרו סיסמא חזקה על-פי ההנחיות הבאות

  הקלידו את הסיסמא החדשה


 • אשר סיסמא חדשה – הקלידו שנית את הסיסמא החדשה

 • ליחצו על שמור

מדריכים להגדרת הסיסמא החדשה בסלולרים אוניברסיטאים

 

עם תום החלפת הסיסמא - יש מיידית לעדכן את הסיסמא החדשה במכשירים סלולריים ובטבלטים, ולא - עלול החשבון להינעל
אם אתם ניגשים עם החשבון למערכות נוספות כמו ממכ״א, עדכנו את הסיסמה לפי ההוראות

 

 

מענה אוטומטי בזמן חופשה

 • ליחצו על אפשרויות


 • בתפריט בחרו הצג את כל האפשרויות


 • בחרו בספר לאנשים שאתה בחופשה


 • סמנו את האפשרות: שלח הודעות מענה אוטומטי

 • הקלידו את נוסח המענה האוטומטי בתיבת הטקסט (ללא הזנת תוכן המענה האוטומטי לא יעבוד)

 • בשובכם מהחופשה חיזרו למסך זה וסמנו את האפשרות אל תשלח מענה אוטומטי

כדי שגם פניות המתקבלות משולחים מחוץ לאוניברסיטה יקבלו מענה אוטומטי:

 • סמנו בהמשך הדף את האפשרות שלח הודעות מענה אוטומטי לשולחים שנמצאים מחוץ לארגון שלי

 • הזינו את תוכן ההודעה אל התיבה הנמצאת בהמשך הדף (ניתן להזין תוכן שונה מההודעה המיועדת לחברי האוניברסיטה)
 • ניתן להגדיר פרק זמן במהלכו יישלחו הודעות מענה אוטומי 'מחוץ למשרד'

 • סמנו את האפשרות- שלח הודעות מענה אוטומטי 'מחוץ למשרד' רק במהלך פרק זמן זה

 • הגדירו את מועד ההתחלה והסיום
 • בסיום פעולות אלו ליחצו שמור
upחזרה לתפריט
 

ניתוב דואר

 • לחצו על אפשרויות
 • בתפריט בחרו יצירת כלל תיבת דואר נכנס

 • לחצו על חדש
 • תחת כאשר ההודעה מגיעה ו בחרו ב החל על כל ההודעות
 • תחת בצע את הפעולות הבאות בחרו בנתב מחדש את ההודעה אל
 • הקלידו את הכתובת אליה אתם מעוניינים לנתב את המייל, בשדה המיועד לכך ולחצו אישור
 • לחצו על אישור
 • לחצו על אפשרויות נוספות
 • בחרו ב הוסף פעולה
 • תחת וגם בחרו בהעבר,העתק או מחק
 • ולאחר מכן מחק את ההודעה
 • לחצו שמור

 


Last updated: 23/04/2014