HUCA - AboutUs

english version

Internet

סביון - שרת דואר עבור עובדים מנהליים

mail.savion.huji.ac.il

פתח הכלמעבר לHUJImail

עובדים מנהליים פורשים יכולים לעבור מסביון לHUJImail. פרטים ניתן למצוא כאן.מידע כללי

סביון היא מערכת דואר אלקטרוני מבוססת עברית המיועדת לסגל המנהלי של האוניברסיטה העברית ומותאמת לצרכיו. בנוסף לדואר אלקטרוני שירותים נוספים מוצעים, כגון: לוח שנה, גישה לספר הטלפונים האוניברסיטאי וגישה למאגר טפסים והוראות הנהלה. סביון נגיש ב Internet גם באמצעות דפדפן.

 

קריאת דואר מתוכנת דואר

ישנן שלוש דרכים לקרוא את תא הדואר שלכם מהבית:

א. קריאת דואר דרך דפדפן - mail.savion.huji.ac.il

למידע נוסף בנוגע לאפשרות זו לחצו כאן

ב. קריאת דואר באמצעות תוכנת דואר מקומית בתצורת Microsoft Exchange Server

בדרך זו תוכלו לקבל את מכלול השירותים הניתנים גם בקמפוס, מדריכים להגדרה:

Outlook 2007/2010/2013
Mail-x


 

 

 


Last updated: 06/10/2014