HUCA - AboutUs

 

 

HUJImail - שלבים להגירה משרתי הדוא"ל האקדמיים

שלב 1 - פתיחת תא דואר

 • לפתיחת תא דואר גשו לאתר http://mail.huji.ac.il/open
 • הזדהו ומלאו את הטופס. בסיום תקבלו אישור עם פרטי החשבון.

שלב 2 - כניסה ראשונית לתא הדואר האלקטרוני

שלב 3 - העברת דואר ישן, אנשי קשר ויומנים

  העברה מ-Microsoft Outlook ללא תכנת ההגירה

 • לחצו כאן

  העברה מ-Microsoft Outlook בעזרת תוכנת ההגירה

 • לחצו כאן

  העתקת דואר ישן, אנשי קשר ויומנים מ-MailX

 • לחצו כאן

שלב 4 - הגדרת החשבון בתוכנת דואר אלקטרוני

 • למדריכים לחצו כאן

שלב 5 - העברת הודעות אוטומטית מהחשבון הישן לחשבון החדש

שלב 6 - שליחת דוא"ל מהכתובת הישנה


Last updated: 20/08/2012