הסרת חשבון HUJImail באנדרויד
Sony, LG, Samsung

 שלב

 • הגיעו למסך התפריטים הראשי
 • לחצו על האיקון: יישומים או Apps

שלב
 • לחצו על האיקון הגדרות או Settings

  (מוצגים כאן מבחר איקונים אפשריים
 • )

 

שלב
 • לחצו על: Google
 שלב
 • לחצו על שם החשבון מתחת ל-Accounts או חשבונות

 • לחצו על הסר חשבון או Remove account


Sony Xperia E - 4.1.1

כדי שתופיע אפשרות הסרת החשבון יש ללחוץ על הלחצן הימני התחתון מתחת למסך (מסומן בתמונה באדום)שלב
 • לחצו על הסר חשבון או Remove account

   

 


תמיכה נוספת בשלוחות הרשות למיחשוב


Last updated: 01/08/2013