HUCA - AboutUs

english version

software

המיקרוחנות

פתח הכל

 

אודות המיקרוחנות

מערכת אוטומטית חדשה

אנו שמחים לבשר על עלייתה לאויר השבוע של מערכת הזמנת התוכנות החדשה - "מיקרוחנות" (Microshop).
החידושים במערכת החדשה יחסכו מהמזמינים את התהליך הידני הקיים כיום: ההזמנה תתבצע באמצעות טופס מקוון עם חיוב תקציבי מיידי ולאחר מכן יופנה המזמין לאתר ממנו יוכל להוריד תוכנת ההתקנה באופן עצמאי.
המערכת תאפשר גם צפייה בהסטוריית הזמנות קודמות.
על מזמין התוכנה להיות מורשה בתקציב והוא שיקבל את האסמכתא עבור החיוב ואת הקישור להורדת התוכנה.
ניתן להזמין תוכנה עבור עובד/סטודנט אחר במחלקה/מעבדה, במקרה כזה המזמין יעביר למשתמש בפועל את הדוא"ל הכולל את הקישור להורדת התוכנה.

שימו לב- ניתן להתחבר למערכת או מהרשת האוניברסיטאית, או באמצעות סמבה VPN.

מהי המיקרוחנות?

המיקרוחנות היא חנות תוכנה עבור סגל האוניברסיטה (האקדמי והמנהלי) בלבד.
רכישת התוכנות מתבצעת דרך תקציבי האוניברסיטה בלבד, לכן השימוש בהן מיועד לצרכים אקדמיים ומנהליים הקשורים באופן ישיר לתפקידו של העובד באוניברסיטה.המיקרוחנות מספקת מוצרים בעלי דרישה גבוהה כגון: מוצרי Microsoft  או רשיונות לתוכנות מדעיות כגון: Mathematica, Matlab, SPSS,  וכו'

תנאי רשיון

השימוש בתוכנות נתון תחת תנאי הרשיון של החברה. לפני שתמשיכו אנא קראו בעיון את תנאי הרשיון.


אנשי קשר

דוא"ל:
טל.
02-5883450
תמיכה טכנית
 

דוא"ל:

טל.
02-6586992

מיקרוחנות - בירורים בנושאי רשיונות והזמנות מיוחדות

 

הדסה - הזמנות

רופאי הדסה בעלי מנוי אקדמי באוניברסיטה רשאים להזמין תוכנות דרך המיקרוחנות
מחיר התוכנה כולל תקורה עבור המרת תקציב הדסה לתקציב אוניברסיטאי
תהליך ההזמנה הינו כדלקמן:

1. הורידו מחירון התוכנות עבור רופאי הדסה בעלי מנוי אקדמי: הורדת מחירון
2. הורידו טופס הזמנת תוכנה: הורדת טופס
3. יש למלא את הטופס ולהחתימו באגף הכספים בהדסה
4.ש לשלוח את הטופס החתום בדוא"ל בלבד לחשבות ביה"ס לרפואה לכתובת: avivae@savion.huji.ac.il
5. תקבלו קישור להורדת התוכנה בדוא״ל חוזר

לתמיכה ולשאלות נוספות יש לפנות למרכז התמיכה בהר הצופים בלבד, 02-5883450 microshop@savion.huji.ac.il 
חשבות בית הספר לרפואה מטפלת אך ורק בביצוע ההזמנה.Last updated: 11/02/2021