שינוי ססמאת HUJIMail
שלב 1
  • הכנסו ל-mail-huji.

  • לחצו על Change Password.

שלב 2
  • הקלידו את שם המשתמש, הססמא וקוד האבטחה בשדות המאתימים.

  • לחצו על Submit

שלב 3
  • הקלידו את הססמא החדשה וחזרו עליה, בשדות המתאימים.

  • לחצו על Change Password

שלב 4
  • בתפריט Start תחת Google Apps Sync 2.0 בחרו ב Delete saved Google Apps Sync passwords


שלב 5
  • לחצו על Delete Stored Password

Last updated: 30/04/2012