Hebrew U. Link

Servicesenglish

קישורים נוספים ותמיכה

מדריכים

מידע כללי


 

מהי תקשורת אלחוטית?

תקשורת אלחוטית מבוססת על פרוטוקול 802.11g , הנקראת גם Wireless Fidelity) WiFi). רשת אלחוטית מאפשרת התקשרות בין שני מחשבים או יותר תוך שימוש בפרוטוקולים סטנדרטיים ללא הצורך בחיווט.

נקודת תקשורת אלחוטית ( WAP: Wireless Access Point ) היא המאפשרת את הקישור של הציוד האלחוטי ובכך יוצרת את הרשת האלחוטית. ה- WAP מקשר גם בין רשת אלחוטית לציוד תקשורת מחווט ובכך מאפשר את התקשרות של הציוד האלחוטי לרשת הקיימת ומעמיד לרשותה שירותים כמו אינטרנט, שרתי קבצים ועוד.


 

פריסה של נקודות תקשורת אלחוטית באוניברסיטה

להלן רשימה של נקודות תקשורת אלחוטית באוניברסיטה. לחיצה על התמונות של הקמפוסים השונים תפתח בפניכם מפות מוגדלות מסומנות:

עין כרם
קמפוס אדמונד י. ספרא
הר-הצופים
רחובות
 • אולם הוראה ו', קומה 3
 • בניין בוטנר
 • בניין 2 (מנהלת הפקולטה), קומה 4
 • מרכז פורשהיימר לסטודנט
 • הספריה הרפואית ע"ש ברמן
 • הפקולטה לרפואת שיניים
 • בית הספר לרוקחות - קומת כניסה

שטחים פתוחים:

 • מגנס
 • רחבת הדשא

 

 • אולם וייס - קפטריה
 • בית בלגיה
 • בית צרפת
 • מועדון סטודנטים (ליד שפרינצק)
 • מרכז בלמונטה
 • מרכז ברטר
 • בנין וולפסון, מדעי החיים
 • בנין ברמן, לובי
 • בנין ויסמן, מערכות מידע
 • בנין לוי, לובי
 • בנין לוס אנג'לס, כימיה (כל הבניין, פרט לקומה שלישית)
 • בניין קזלי קומה 2
 • בניין סילברמן, מדעי החיים– קומה 4 –קפטריה ולובי, קומה 3 ו-5, כיתות הוראה
 • בנין ארונברג, מכון פריץ האבר
 • בנין הספקה, המרכז לננוטכנולוגיה, קומה תחתונה
 • בנין הספריה הלאומית
 • ספרית הרמן, קומות: 1, - A 1, -1, 2
 • בניין המכון למדעי כדור הארץ
 • בנין מתמטיקה (מנצ'סטר)
 • בנין פלדמן אולם א וקומה 2
 • בנין שפרינצק
 • בניין המנהלה (שרמן)
 • בניין לוין, קומה 1-
 • בניין מעבדות הוראה, קומה 0 בכניסה, קומה 1 בכניסה וליד חדר ישיבות
 • אולם הרצאות קפלן
 • בניין אלברמן
 • בניין פאפיק - קומת ועד עובדים

שטחים פתוחים:

 • כל רחבת הדשא משפרינצק עד הרמן
 • אולם הסנאט, בנין המנהלה
 • ביה"ס לחינוך, קומה 3
 • ביה"ס לריפוי ועיסוק, ספריה קומה 2
 • ביה"ס למדיניות ציבורית
 • ביה"ס לתלמידי חו"ל
 • בנין פרנק סינטרה- בראתון, קומת חניה, קפיטריה, רשות הספריות
 • בית מאירסדוף
 • חוות המחשבים
 • מדעי החברה - פריסה מלאה
 • מדעי הרוח - גוש 1, גוש 5, גוש 8
 • הפורום
 • מרכז סכוליון
 • ספרית ארכאולוגיה
 • ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה 
 • הספריה לחינוך ועבודה סוציאלית, קומות: 3,4,5
 • ספרית משפטים, חדר קריאה, חדר עיון ודיון, משפט עברי
 • מעונות רזניק - בניין 15 - כיתת מחשבים
 • מעונות אידלסון - בניין 43
 • הפקולטה למשפטים
 • דיקנאט הסטודנטים
 • מכון טרומן
 • אולם אריוביץ, בניין 701
 • בניין אהרונסון, כיתות מחשבים
 • בניין איזנברג
 • בניין וולקני
 • בנין וטרינריה
 • בניין יק"א , כיתת מחשבים 18
 • בניין מוסקונה, חוות מחשבים
 • בניין קנדי-לי, חדר רעש
 • בניין ריספלד, בית הארחה
 • לימודי חוץ בניין 713
 • מעונות
 • , רשת HUJI-dorm
 • ספריה, פאטיו וקומה 2
 • צריפים 2, 6, 8, 9

 

 

שירותים נתמכים

הרשת האלחוטית מזדהה באוניברסיטה כשתי רשתות נפרדות ( HUJI-guest / HUJI-NetX ובמעונות הר הצופים HUJI-dorms) המאפשרות רמות שירותים שונות:

סגל וסטודנטים

HUJI-NetX

אורחים\מעונות

HUJI-guest\HUJI-dorms

גלישה באינטרנט
 

כתבי עת אלקטרונים
ומאגרי מידע

  שרותי אימייל
SSH
Yes
  שרותים נוספים *

*שרותים נוספים
כגון: גישה מרחוק , Telnet, FTP ועוד

 

תמיכה


 

Last updated: 05/11/2017