Hebrew U. Link

Services


english


התחברות ממעונות

החל מיום חמישי 22 בספטמבר 2016 תיכנס לתוקף שיטת התחברות חדשה בחדרים עם תקשורת קווית.

שיטת ההתחברות עובדת טוב לעין ערוך מצורת ההתחברות הנוכחית באמצעות Vpn. ביום זה תהיה תמיכה מוגברת במרכזי התמיכה שיסייעו לכם ככל שנדרש.

פעלו לפי ההוראות למטה על-מנת לעבור להתחברות החדשה. יחד עם זאת, המעבר יהיה הדרגתי ולמשך תקופה ניתן יהיה להתחבר גם בצורה הנוכחית.

 

להלן מידע על האפשרויות הניתנות במעונות השונים ומדריכי התחברות:

פריסת תקשורת במעונות

התחברות לרשת קווית

התחברות לרשת אלחוטית

 

התחברות לרשת קווית

מעונות עם תקשורת קויית:

כיצד להתחבר:

 • חלונות:
 • יש להוריד ולהתקין את תוכנת Huji1x-1.0.6.exe
 • יש לחבר את המחשב עם כבל לשקע התקשורת
 • חלון הזדהות אמור להופיע. יש להקליד את שם המשתמש והסיסמה להתחברות user%ra

 • מקינטוש:
 • יש לחבר את המחשב עם כבל לשקע התקשורת
 • חלון הזדהות אמור להופיע. יש להקליד את שם המשתמש והסיסמה להתחברות user%ra

 • הגדרות ידניות:
 • חלונות 7 / חלונות 8.1 / חלונות 10

איפוס שם המשתמש והסיסמה להתחברות השמורים במחשב:

אחרי התחברות מוצלחת שם המשתמש והסיסמה נשמרים במחשב. להלן הוראות כיצד להתחבר עם חשבון התחברות אחר:

 • חלונות:
 • יש להוריד ולהתקין את תוכנת Huji1x-1.0.6.exe
 • יש לחבר את המחשב עם כבל לשקע התקשורת
 • חלון הזדהות אמור להופיע. יש להקליד את שם המשתמש והסיסמה להתחברות user%ra

 • מקינטוש:
 • יש להפעיל את התוכנה Applications-->Utilities-->Keychain Access
 • הקלידו בתיבת החיפוש: 802
 • בצעו לחיצה ימנית על השורה שנמצאה ובחרו Delete
 • keychain

============================

קישור למדריכים בצורת ההתחברות הישנה.


 

התחברות לרשת אלחוטית

ניתן להתחבר לרשת אלחוטית במעונות הבאים:

 

תקשורת אלחוטית במעונות מאפשרת התחברות לרשת אורחים ולרשת תלמידים (הדורשת הזדהות):

סטודנטים (עם הזדהות)

HUJI-NetX

אורחים במעונות (פתוחה)

HUJI-dorms

גלישה באינטרנט
 

כתבי עת אלקטרונים
ומאגרי מידע

SSH
Yes
  שרותים נוספים *

כדי להתחבר לרשת HUJI-NetX יש להוריד את תוכנת HUJI_WiFi1.0.6.exe לבחור את הרשת ולהקליד את שם המשתמש והסיסמה להתחברות user%ra
בחלון ההזדהות. למידע נוסף על הרשתות האלחוטיות באוניברסיטה וההתחברות אליהן עברו לאתר: http://wireless.huji.ac.il

 


Support: 025883450, 026585555

Last updated: 18/09/2016  

[an error occurred while processing this directive]