הוראות להתאמת שעון קיץ וחורף


מומלץ להדפיס יומני פגישות החל מחודש לפני ועד שבועיים אחרי הזזת השעון

Warning!מועדי שעון הקיץ

שינוי השעון הקרוב:

 • התחלת השעון: 29 במרץ 2019 בשעה 02:00 (יום שישי שלפני יום ראשון האחרון במרץ)
 • סיום השעון: 29 באוקטובר 2019 בשעה 02:00 (יום ראשון האחרון באוקטובר)

טבלת הגדרות לשעון קיץ כפי שמתוכננות לשנים הבאות (בהתאם ל חוק שעון קיץ מתוקן, החל מ 8 ביולי 2013 ):

שעת סיום תאריך סיום שעת התחלה תאריך התחלה שנה
02:00 27 באוקטובר 02:00 29 במרץ 2019
02:00 25 באוקטובר 02:00 27 במרץ 2020
02:00 31 באוקטובר 02:00 26 במרץ 2021
02:00 30 באוקטובר 02:00 25 במרץ 2022
02:00 29 באוקטובר 02:00 24 במרץ 2023

* המידע העדכני ביותר ושינויי החקיקה מדווחים באתר משרד הפנים.
שינוי הגדרות השעון בחלונות

הוראות אלו מתאימות לגרסאות חלונות הנתמכות על ידי מיקרוסופט - ויסטה וחדשות יותר.

עדכון השעון נכלל בעדכוני מיקרוסופט. הקפידו לעדכן את המערכת באמצעות Windows update .

עליכם לוודא שהעדכון של מיקרוסופט הותקן במחשבים.
ניתן לוודא זאת באמצעות לחיצה על השעון -> שינוי הגדרות תאריך ושעה. מתחת לאיזור הזמן רשום מתי שעון הקיץ צריך להסתיים, תאריך ההתחלה צריך להיות תואם לתאריכים המפורסמים בטבלה לעיל.
אחרת ניתן להוריד עדכון זה מאתר מיקרוסופט בקישור: Microsoft DST support centre.

אם בכל זאת יש שיבושים בשעות ( אולי בגלל שהטלפונים החכמים לא עודכנו?) קיים כלי לתיקון מועדי הפגישות.
את הכלי של מיקרוסופט Time Zone Data Update Tool ניתן להריץ רק לאחר רק אחרי שהעדכון הנ"ל הותקן במחשב.
להלן הקישור לכלי שמתקן מועדי פגישות:שינוי הגדרות שעון בטלפונים חכמים


חשוב להדגיש שאי ביצוע הפעולות להלן משבש את זמני הפגישות ומסייע התזמון גם במחשבים במשרד.
כמו כן, עדיין זכרו לרשום בעת הזימון בכותרת הפגישה את שעת הפגישה לצד הנושא באופן מילולי.
יש להגדיר את השעונים במכשירים למצב שעון חורף/קיץ אוטומטי ול"איזור זמן" ישראל.

Google Android

במכשירי אנדרואיד, המעבר לשעון קיץ מתבצע אוטומטית בתנאי שמערכת ההפעלה עודכנה ב2013 או מאוחר יותר.

Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

במכשירי iOS יש לוודא שמערכת ההפעלה מעודכנת ל7.1.2 ומעלה.שינוי הגדרות השעון ב-Mac OS X 

יש לעדכן את המערכת לפחות לגרסא: 10.6.8

מגרסא זו ומעלה עדכוני המערכת השוטפים מעדכנים את השעון.שינוי הגדרות השעון בלינוקס

רוב הפצות הלינוקס יקבלו עדכון זה באמצועות העדכונים של מערכת ההפעלה.

במערכות לינוקס ויוניקס ישנות מומלץ לפעול לפי ההוראות ב:
ftp://ftp.cs.huji.ac.il/pub/tz/israel/


SystemD based systems

נכון ל2018 מערכות מבוססות systemd תואמות את החוק בישראל בתנאי שבוצעו עדכונים שוטפים למערכת ההפעלה. ניתן לבדוק זאת לפי ההוראות להלן:

 
#Check if the settings are right:
/usr/sbin/zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)

# Local Time should display the correct time in IST/IDT
timedatectl status

# If the system is set to a wrong timezone:
timedatectl set-timezone Asia/Jerusalem
	    

SuSE

הגדרות השעון בSuSE תואמות את החוק בישראל בתנאי שבוצעו עדכונים שוטפים למערכת ההפעלה, ובפרט לחבילה timezone. ניתן לבדוק זאת לפי ההוראות להלן:

 
#Check if the settings are right:
/usr/sbin/zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)

# Update if needed
sudo zypper install timezone

# Verify that the clock is set to the correct time zone.
sudo yast timezone

# Check again
/usr/sbin/zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)
	    

debian/ubuntu

הגדרות השעון במערכות אלו תואמות (נכון לספטמבר 2013) את החוק בישראל. יש לוודא שגרסת tzdata היא לפחות 2013d.

 
# Update package database
sudo apt-get update

# Check version of installed tzdata:
dpkg --status tzdata

# Install latest tzdata
sudo apt-get install tzdata

#Check if the settings are right:
zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)

# Verify that the system is set to the correct time zone
sudo dpkg-reconfigure tzdata

# Check the the upcoming change date is correct
zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)
	    
במערכות ישנות יותר ניתן לפעול לפי ההוראות להלן:

 
#Check if the settings are right:
zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)

#If wrong:
mkdir $HOME/dstfix$(date +%Y)
cd $HOME/dstfix$(date +%Y)
wget -N ftp://ftp.iana.org/tz/data/asia
sudo zic asia
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Jerusalem \
/usr/share/zoneinfo/Asia/Tel_Aviv
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Jerusalem \
/usr/share/zoneinfo/Asia/Israel

# reconfigure the system to use the new zone files
sudo dpkg-reconfigure tzdata

# Check again
zdump -v /etc/localtime | grep $(date +%Y)
	    

שינוי הגדרות השעון בציוד תקשורת

Cisco

להלן הגדרות שעון הקיץ לציוד תקשורת מתוצרת סיסקו:
ברוב השנים:

 
configure terminal
clock timezone IST +2
clock summer-time IDT recurring 4 Fri Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
show clock detail
	    

בשנים בהן חודש מרץ מתחיל ביום שישי (למשל 2019, 2024, 2030):

 
configure terminal
clock timezone IST +2
clock summer-time IDT recurring last Fri Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
show clock detail
	    

בציוד ישן יותר בו ניתן להגדיר רק שנה אחת (שאינו מאפשר הגדרת recurring):

 
configure terminal
clock timezone IST +2
clock summer-time IDT date March 23 2018 02:00 October 28 2018 02:00
show clock detail
	    

המועדים לשנים הקרובות:

 
clock summer-time IDT date March 23 2018 02:00 October 28 2018 02:00
clock summer-time IDT date March 29 2019 02:00 October 27 2019 02:00
clock summer-time IDT date March 27 2020 02:00 October 25 2020 02:00
clock summer-time IDT date March 26 2021 02:00 October 31 2021 02:00
clock summer-time IDT date March 25 2022 02:00 October 30 2022 02:00
clock summer-time IDT date March 24 2023 02:00 October 29 2023 02:00
clock summer-time IDT date March 29 2024 02:00 October 27 2024 02:00
clock summer-time IDT date March 28 2025 02:00 October 26 2025 02:00
clock summer-time IDT date March 27 2026 02:00 October 25 2026 02:00
clock summer-time IDT date March 26 2027 02:00 October 31 2027 02:00
clock summer-time IDT date March 24 2028 02:00 October 29 2028 02:00
clock summer-time IDT date March 23 2029 02:00 October 28 2029 02:00
clock summer-time IDT date March 29 2030 02:00 October 27 2030 02:00
clock summer-time IDT date March 28 2031 02:00 October 26 2031 02:00
clock summer-time IDT date March 26 2032 02:00 October 31 2032 02:00